Foredrag om høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart

19. oktober 2021 kl 19.00–20.30

Tjalve Svendsen som jobber i Prototech vil fortelle om prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Møtet arrangeres av NTVA Bergen, Tekna og Academia Europaea.

Møtet er åpent for alle og gratis. Vi serverer kveldsmat i etterkant av foredraget for de som vil ha (ca kl. 20.30). For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg via denne lenken. Foredraget starter kl. 19.00 og det er muligheter for spørsmål i etterkant.

 

Om foredraget

Det er i dag et betydelig og økende fokus på å redusere utslipp fra kommersiell skipsfart, blant annet drevet av strengere regelverk og mer ambisiøse mål for utslippsreduksjon, økende etterspørsel etter lavere karbonavtrykk for forbrukerprodukter, og økende CO2 -avgifter og endring i avgiftsregimer.

For å nå målene som er satt av IMO og andre vil det være nødvendig å implementere nye løsninger, drivstoff og teknologier, i tillegg til utstrakt bruk av eksisterende løsninger for energioptimalisering av fartøy. De siste årene har interessen og fokuset på lav- og nullutslipps drivstoff derfor økt betraktelig.

Mange ser på ammoniakk som et fremtidig drivstoff med spesielt stort potensial, da det ikke fører til CO2 utslipp og samtidig har relativt god energitetthet og greie lagringsforhold. En rekke pilotprosjekter er under oppføring, både knyttet til utvikling av oppstrøms verdikjede, samt relatert til demonstrasjoner i skip. Det pågående ShipFC-prosjektet er et ledende eksempel på dette, og omhandler installasjon av 2MW ammoniakk brenselcellesystem i Eidesviks «Viking Energy» offshore supply skip.

I presentasjonen vil vi diskutere mulighetene og barrierene for de nye løsningene som er under utvikling, og med særlig fokus på hvordan effektive og fuelfleksible høytemperatur brenselceller kan muliggjøre bruk av nye drivstoff og bidra til transformasjonen av maritim næring. En status for ShipFC-prosjektet og andre relevante aktiviteter vil bli gitt. Videre vil vi presentere videre planer for utvikling og kommersialisering av brenselcelleteknologien i Bergen.

Om foredragsholderen

Tjalve Svendsen har bakgrunn i teoretisk fysikk og energifysikk ved Universitetet i Bergen (MSc.), og har de siste åtte år jobbet som forsker og prosjektleder i Prototech med hovedfokus på prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Som styremedlem i Norsk Hydrogenforum jobber han også med å fremme hydrogen og hydrogenteknologier i Norge.

Alrek helseklynge – fremtidens helse- og omsorgsløsninger

NTVA Bergen arrangerer, i samarbeid med Tekna og Academia Europaea, sitt første fysiske møte i 2021 den 20. september om Alrek helseklynge og nybygget på Årstadvollen.

Alrek helseklynge i Bergen ble offisielt åpnet 13. oktober 2020. Helseklyngen har som mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

I nybygget knyttet til Helseklyngen finner vi blant annet Institutt for global helse og samfunn, deler av Det psykologiske fakultet, Høgskulen på Vestlandets e-helsearena i bygget som er proppfull av omsorgsteknologi der studenter og forskere kan boltre seg og Alrek legesenter. Universitetet i Bergen har opprettet Pandemisenteret, som er lokalisert i den nye bygget, og Helse Bergens Pandemiregister har også flyttet inn.

Partnere i helseklyngen er Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, VID vitenskapelige høgskole, Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, men av smittevernhensyn er antall deltagere begrenset til 50 personer.

Påmelding her.

På møtet vil vi få høre innlegg av:

Guri Rørtveit, instituttleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Nina Langeland, professor ved Klinisk institutt 2, UiB.

Les mer om arrangementet på NTVA sine hjemmesider.

Arrangører: NTVA Bergen, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Transitioning to new energy systems: What impact will it have on society and on our lives?

The most recent report of the IPCC, released in early August, was described by the UN as a ‘code red for humanity’. It states that climate change is widespread, rapid, and intensifying. The world now anticipates November’s global climate conference, COP26, to see how nations respond to this latest stark warning.

The energy transition is not just about new technologies and innovation. Our current lifestyles are also contributing to our energy and climate problems, and the move to different energy systems will impact on every one of us in society. Change has to be fair and inclusive. It requires public engagement and active participation across the whole of society.
What works, and how should it be done?

This webinar is organized by SAPEA and Academia Europaea, on October 11th CET 1400. Registration here.

Our panel of experts:

  • Professor Nebojsa Nakicenovic, Deputy Chair of the Group of Chief Scientific Advisors; Director of the World in 2050
  • Professor Benjamin Sovacool, Professor of Energy Policy, University of Sussex; Member of the SAPEA Working Group
  • Professor Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology and Risk; Director of the Understanding Risk Research Group, Cardiff University
  • Professor Eystein Jansen, Professor of Earth Sciences /Paleoclimatology, University of Bergen; Member of the Scientific Council of the European Research Council (ERC)

Chair: Professor Ole Petersen, Vice-President, Academia Europaea

 

The Changing Arctic

April 14th, 2021 at 09:00 (in Norway) 10:00 (in Estonia)

The Arctic has gained increased interest over the last decade as global climate change continues to transform the region. Norway and Estonia are both maritime countries with a long history of polar exploration and research. Now we are looking into new opportunities of Arctic research cooperation. The webinar celebrates the 100th anniversary of the diplomatic relations between Estonia and Norway.

The webinar celebrates the 100th anniversary of the diplomatic relations between Estonia and Norway, and the Norwegian-Estonian cooperation in climate change under the EEA and Norway Grants. Researchers from Estonia and Norway offer an insight into the state of play and their work in the Arctic – the glaciers and the sea, the indigenous people and the governance, methane seeps, algal blooms and the fungi.

The Estonian Academy of Sciences, Tallinn University of Technology, the Bjerknes Centre for Climate Research/University of Bergen and the Academia Europaea Bergen Knowledge Hub in cooperation with the Norwegian Embassy in Tallinn welcome you to a webinar on

The Changing Arctic – Strengthening the Arctic research cooperation between Estonia and Norway

on Wednesday, 14 April 2021 at 09:00 (in Norway) 10:00 (in Estonia)

See the program, and join the live streaming here.

The webinar is free of charge and open to all interested.

 

Arctic Marine Operations and Shipping: Green Initiatives and Challenges

Major economies aim to be carbon neutral by 2050. Such an ambition implies an almost full transition away from using fossil fuels to power the transport sector, including maritime transport. How will the maritime Arctic be influenced by global responses to climate change?

The webinar addresses maritime transport in the Arctic and will provide insights into a complex set of issues: the Arctic’s policy framework for marine safety and environmental protection; indigenous and conservation perspectives; green ship technology; marine infrastructure; and, what measures are needed to make Arctic marine operations and shipping more sustainable.

OrganizersAcademia Europaea Bergen Knowledge Hub (AE-Bergen), Pacific EnvironmentThe University of Bergen and Arctic Frontiers

Program: The program includes two keynotes followed by a moderated panel-debate with keynote speakers and panelists. The panelists will all give brief introductions between the keynotes and the debate. There will be opportunities for registered participants to ask questions in the debate by chat. Biographies of the contributors can be downloaded here.

Participation: The webinar is free and open to all. But participation requires registration. Before the webinar starts, you must log in to the Arctic Frontiers conference platform. Press a green button “Join as participant” in the top right corner. If you participated in the Arctic Frontiers 2021 conference, please choose the “LOG IN” option; If not, please select the “SIGN UP” option (a two-step process, which will allow attending future Arctic Frontiers events). The registration is open, and we recommend login/sign up ahead of the event.

The webinar will be streamed in the auditorium (enter the door from the lobby). It will be possible to ask participants questions on the auditorium’s live wall, which will be activated during the event.

Should you have any practical questions regarding the conference platform, please contact Alexey Pavlov (alexey@arcticfrontiers.com) at Arctic Frontiers.

When: 7th of April 2021, CET: 18.00-20.00 (Norway) and AKDT: 08.00-10.00 (Alaska)

Chair:  Jim Gamble, Arctic Programme Director of Pacific Environment

ModeratorEystein Jansen, Professor at the University of Bergen, the Bjerknes Centre for Climate Research and Academic Director of Academia Europaea Bergen Knowledge Hub

Keynotes:

Lawson Brigham, Wilson Fellow, Polar Institute of the Wilson Center
Challenges and policies for Arctic marine operations & shipping (20 minutes)

Morten Mejlænder-Larsen, Director of Arctic Operations and Technology, DNV
The green transition for arctic shipping (20 minutes)

Panelists:

Hege Økland, CEO at Maritime CleanTech
Green global shipping, status on technological aspects (5-7 minutes introduction)

Arild Moe, Senior Research Fellow, The Fridtjof Nansen Institute
Russian Arctic Shipping: Commercial and political drivers (5-7 minutes introduction)

Mellisa Johnson, Executive Director, Bering Sea Elders Group,
Community perspectives on Arctic shipping (5-7 minutes introduction)

Sian Prior, Lead Advisor to the Clean Arctic Alliance,
Sustainable Arctic Shipping – priorities from an environmental group perspective (5-7 minutes introduction)

Digital media in crisis situations: rethinking their role and function

What has been the role of the media, including social media and local news, on our public debate, attitudes and behaviour during the coronavirus pandemic?

Trends point in different directions. Science advisors have gained high public profiles, with frequent media appearances that emphasise that government policy is ‘science-led’. At the same time, the pandemic has coincided with a climate of populism, ‘post-truth’ and ‘fake news’, made easier by social media and other digital platforms that can spread misinformation, uncertainty and fear.

The webinar “Digital media in crisis situations: rethinking their role and function” is organized by the Academia Europaea Cardiff Knowledge Hub. Time: March 1th, 15.30-16.30 CET. Registration here:

Digital media in crisis situations: rethinking their role and function

Taking action on plastics pollution: are biodegradable plastics the answer?

February 4th, 2021. 15:00. Online webinar

In this SAPEA webinar, a distinguished panel of experts will explore the potential role that biodegradable plastics could play in our society, and what practical steps are needed next to shape European policy on the issue. The audience will be able to pose questions and contribute to the debate.

Registration here.