The evolution of learning and the origins of consciousness

Darwin’s birthday
On February 12, 1809, Charles Darwin was born, and every year at this time it has become a tradition at UiB and at universities around the world to celebrate not only one of the world’s most important scientists, but also science, rationality, and humanism in the broadest sense.

Everybody is welcome to the 2023 celebration of Darwin’s Birthday at UiB!

Light refreshments will be served from 15.45. The lecture starts at 16.15, on Monday 12th of February 2024 in Egget at Studentsenteret. Find the event on Facebook.

Event details and presentation of this year’s speaker, Professor Eva Jablonka, at the UiB website.

 

Science Education Can Build Bridges

The upcoming workshop from our sister hub in Budapest is titled “Science Education Can Build Bridges”, and takes place on 20. February, 14:00-16:30 hrs (CET) .

You can attend digitally, via a link from the website of the Budapest hub.

Among the topics: “Engaging secondary students in physics learning through project-based learning” and “New possibilities in teaching methodologies of science education”.

Darwindag og Horisontforelesning: Making Sense of Cancer

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. So what is the evolutionary meaning of cancer? What will it take to get rid of it? In this lecture, professor in medicine Jarle Breivik explores the evolutionary logic of cancer.

Illustration of cell division

February 13th – 16.0018.00 Studentsenteret, Egget, Bergen

The lecture
Cancer development is an evolutionary process driven by natural selection within a multicellular organism. This multicellular organism has evolved from a single cell, which itself is the result of billions of years of evolution. Concurrently, human organisms have evolved brains, which have enabled the evolution of cultural information. Some cultural phenomena, like smoking cigarettes, cause cancer. Others, like the evolution of biotechnology, aim to eliminate the disease.

Cancer causes disease, shapes our lives, and drives technological development. Like life in general, it involves natural selection of memes, genes, and epigenes. It is all about evolution, and Charles Darwin’s fundamental theory provides an integrated scientific framework for understanding the problem. Yet, it can be hard to see the meaning of this painful phenomenon that eventually kills so many of us. We are facing a fundamental paradox: Cancer is an inevitable consequence of aging. The better we get at treating cancer and other diseases, the longer we live, and the more cancer there will be in the population. The cancer epidemic is the result of our own success, and the solution is not the wonderful medicine many people imagine. We are in the midst of a major evolutionary transition, and The cure for cancer will be a technological revolution that will fundamentally change life on earth and what it means to be human.

In this lecture, Jarle Breivik explores the evolutionary logic of cancer. He draws lines from the evolution of the species, through embryologic development, to aging and malignant transformation. What will it take to get rid of cancer? Should society rather learn to live with it?

Practical information
Coffee and refreshments will be served from 15.45, and the lecture starts 16.15 in Egget, Studentsenteret (Parkveien 1).

Everyone is welcome! The lecture is intended for a wide audience, will be held in English, and is part of the Horizons seminar series of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences dedicated to big questions. Coffee and refreshments will be served from 15:45.

About the lecturer
Jarle Breivik is Professor and Head of Department of Behavioural Medicine at the Institute for Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo. He is an M.D. and has a Ph.D. in the field of immunotherapy. His theory on the evolutionary dynamics of cancer development has received international recognition. He later turned to science communication and medical education and received an Ed.D. in higher education management from the University of Pennsylvania. Breivik has challenged the basic premise of cancer research about “finding a cure” and wrote an op-ed in the New York Times that spurred international debate (the op-ed is behind a paywall, but a related Science and Society article in EMBO Report is open access). His recent book Løsningen på kreftgåten has received excellent reviews (in DagbladetApollon, and Michael) and will be available in English later this year.

Kjernekraft og bærekraft

Er kjernekraft nødvendig for å unngå global oppvarming og samtidig sikre stabil og tilstrekkelig energiforsyning? NTVA, Tekna og Academia Europaea inviterer til foredrag om behovet for kjernekraft og om nyere reaktorteknologi.

Foredrag 14. februar kl 19.00–20.30, Høgskulen på Vestlandet, Kronstad, 1. etasje i M-bygget.

Arrangører: NTVA i samarbeid med Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Det er en økende erkjennelse av at overgangen til et globalt samfunn tilnærmet fritt for fossil energiforsyning ikke er mulig uten massiv oppbygging av kjernekraft. Som et resultat av dette er nye reaktorteknologier under utvikling i et hundretalls ulike internasjonale virksomheter hvor små kjernekraftverk planlegges å kunne leveres fra samlebånd. I vårt naboland Sverige har Riksdagen nylig vedtatt en opptrappingsplan for kjernekraftverk. Selv i vårt skrint befolkede fedreland kan det bli svært vanskelig å gjennomføre et grønt energiskifte om ikke kjernekraft blir en vesentlig del av energimiksen.

På møtet vil Jan Petter Hansen (UiB/NHH) innlede med en analyse av påstanden om at kjernekraft virkelig er helt nødvendig om vi skal nå de internasjonale bærekraftsmålene. Deretter vil Lars Jorgensen (CEO) og Niels Berger (CFO) fra ThorCon (thorconpower.com) presentere ThorCons reaktorteknologi og beskrive hvordan den skal anvendes i et energiforsyningsprosjekt i Indonesia. De vil presentere utformingen av selskapet sin saltsmeltereaktor som er under utarbeidelse. Denne planlegges rettet mot det globale markedet, der målet er å kunne konkurrere direkte med kull og LNG på kostnader, skalerbarhet og etableringstid.