Lecture by László Lovász – Graphs and Geometry

In this lecture Professor László Lovász, Abel Prize Winner in 2021, will survey some forms of interplay between graph algorithms and geometry: algorithms for perfect graphs, maximum cut, connectivity, bandwidth.

The lecture: Graphs and Geometry

To represent a graph by a nice geometric picture is a natural goal in itself, but in addition it is an important tool in the study of  various graph properties and in the design of graph algorithms. We survey some forms of this interplay between graph algorithms and geometry: algorithms for perfect graphs, maximum cut, connectivity, bandwidth.

Everybody is welcome!

The lecture starts at 14.00, on Tuesday 31st of May 2022 in VilVite – Nash Auditorium, Thormøhlens gate 51.

Professor László Lovász

A brilliant mathematician since he was a teenager, László Lovász more than delivered on his early promise. Born in 1948 in Budapest, Hungary, he has also served his community as a writer of books, noted for their clarity and accessibility, as an inspirational lecturer, and as a leader, spending a term as president of the International Mathematical Union (2007-2010).

In the 1970s graph theory became one of the first areas of pure mathematics able to illuminate the new field of computational complexity. Lovasz later said that he was very lucky to experience one of those periods when mathematics was developing completely together with an application area. In addition to his work on the foundational underpinning of computer science, Lovász has also devised powerful algorithms with wide-ranging applications, such as the LLL algorithm, which has had remarkable applications in areas including number theory, cryptography and mobile computing.

In addition to recieving the Abel Prize in 2021 together with Avi Widgerson, Lovász has won many awards including the 1999 Wolf Prize, the 1999 Knuth Prize, the 2001 Gödel Prize and the 2010 Kyoto Prize.

Petroleumsindustrien og det grønne skiftet

Petroleumsindustrien er nødvendig for det grønne skiftet

NTVA, Academia Europaea og Tekna inviterer til foredrag om CO2 lagring med omvisning på utstillingen “Vår porøse verden” på Universitetsmuseet i Bergen tirsdag 24. mai.

Om arrangementet
Store deler av Norges klimautslipp kommer fra aktivitet på norsk sokkel. For å bidra til en mer bærekraftig petroleumsindustri på norsk sokkel, ble nylig «Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR)» etablert med NORCE som vertsinstitusjon, og med betydelig finansiering fra Forskningsrådet og industrien.

Foredragsholderne påpeker at til tross for stadig utbygging av fornybar energi, er fortsatt petroleumsproduksjon nødvendig, mens mer forurensende energikilder som kull fases ut. Derfor er elektrifiseringen av sokkelen et nødvendig tiltak for å nå Norges utslippsmål. Elektrifisering av sokkelen med et  stort innslag av fornybar energi, fører til mange tekniske muligheter og utfordringer. Spesielt er utfordringene innenfor reservoarforståelse og reservoarstyring knyttet til variabilitet i energiforsyning fra fornybare kilder, så vel som mulighetene som oppstår i forbindelse med H2 og CO2 lagring, viktige temaer som krever ny forskning på tvers av fagdisipliner.

I det nye forskningssenteret skal forskere utføre undersøkelse og utvikle ny teknologi innenfor de tre forskningsområdene: (1) Forståelse av undergrunnen med tanke på energieffektiv utnyttelse. (2) Digitalisering for kunnskapsbaserte beslutninger i det grønne skiftet. (3) Sikre langsiktig verdi for petroleumsindustrien i transisjonen til et nytt energilandskap.

Presentasjonen vil introdusere et nytt UiB konsept innen tverrfaglig forskning på lagring av klimagassen CO2 og knytte aktiv forskning til formidling i form av omvisning på utstillingen «Vår porøse verden» ved Universitetsmuseet i Bergen.

  • 18:00-19:00 –   Foredrag inkludert diskusjon: «Petroleumsindustrien er nødvendig for det grønne skiftet»  v/Sarah Gasda og Martin Fernø
  • 19:00-19:30 – Omvisning i utstillingen «Vår porøse verden» hvor vi også får demonstrert CO2-lagring i praksis  v/Martin Fernø
  • 19.30-20.00 – Lett servering for påmeldte

Praktisk informasjon
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Av hensyn til matbestilling ønskes påmelding senest mandag 23. mai.

Foredraget finner sted på Universitetsmuseet i Bergen i “Forhandlingsrommet”. Benytt hovedinngangen til De naturhistoriske samlingene. Vær ute i god tid, da ytterdøren til bygget vil være stengt når foredraget starter.

Arrangører
NTVA og Academia Europaea Bergen i samarbeid med Tekna Bergen.

The Arctic Frontiers 2022 conference: Pathways

The Arctic Frontiers conference will take place on 08. May – 11. May 2022. The main theme of this year’s conference is “Pathways”. The conference is likely to be a hybrid conference solution with an in-person conference in Tromsø and a possibility of digital participation.

Arctic Frontiers Science conference is traditionally international and multidisciplinary, bringing together social sciences, humanities, physical and life sciences. The Arctic Frontiers Science is focusing on both fundamental and solution-oriented research with strong impact, which addresses growing societal challenges and needs in the Arctic region.

Visit the Arctic Frontiers official website.