Hva koster det grønne skiftet – er det for dyrt?

Prisen for kjernekraft har høsten 2023 vært heftig debattert basert på to rapporter, en utgitt i NTVA regi, en annen fra konsulentselskapet Rystad Energy. Vi tar debatten i årets første møte i NTVA – Tekna – Academia Europaea sin seminarserie.

Møtet finner sted i Realfagbygget, Allegaten 41, Auditorium 2. kl. 16.30 -18.00 den 13. februar 2024.

Mer informasjon her, på UiBs nettsider.