Alrek helseklynge – fremtidens helse- og omsorgsløsninger

NTVA Bergen arrangerer, i samarbeid med Tekna og Academia Europaea, sitt første fysiske møte i 2021 den 20. september om Alrek helseklynge og nybygget på Årstadvollen.

Alrek helseklynge i Bergen ble offisielt åpnet 13. oktober 2020. Helseklyngen har som mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

I nybygget knyttet til Helseklyngen finner vi blant annet Institutt for global helse og samfunn, deler av Det psykologiske fakultet, Høgskulen på Vestlandets e-helsearena i bygget som er proppfull av omsorgsteknologi der studenter og forskere kan boltre seg og Alrek legesenter. Universitetet i Bergen har opprettet Pandemisenteret, som er lokalisert i den nye bygget, og Helse Bergens Pandemiregister har også flyttet inn.

Partnere i helseklyngen er Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, VID vitenskapelige høgskole, Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, men av smittevernhensyn er antall deltagere begrenset til 50 personer.

Påmelding her.

På møtet vil vi få høre innlegg av:

Guri Rørtveit, instituttleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Nina Langeland, professor ved Klinisk institutt 2, UiB.

Les mer om arrangementet på NTVA sine hjemmesider.

Arrangører: NTVA Bergen, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Transitioning to new energy systems: What impact will it have on society and on our lives?

The most recent report of the IPCC, released in early August, was described by the UN as a ‘code red for humanity’. It states that climate change is widespread, rapid, and intensifying. The world now anticipates November’s global climate conference, COP26, to see how nations respond to this latest stark warning.

The energy transition is not just about new technologies and innovation. Our current lifestyles are also contributing to our energy and climate problems, and the move to different energy systems will impact on every one of us in society. Change has to be fair and inclusive. It requires public engagement and active participation across the whole of society.
What works, and how should it be done?

This webinar is organized by SAPEA and Academia Europaea, on October 11th CET 1400. Registration here.

Our panel of experts:

  • Professor Nebojsa Nakicenovic, Deputy Chair of the Group of Chief Scientific Advisors; Director of the World in 2050
  • Professor Benjamin Sovacool, Professor of Energy Policy, University of Sussex; Member of the SAPEA Working Group
  • Professor Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology and Risk; Director of the Understanding Risk Research Group, Cardiff University
  • Professor Eystein Jansen, Professor of Earth Sciences /Paleoclimatology, University of Bergen; Member of the Scientific Council of the European Research Council (ERC)

Chair: Professor Ole Petersen, Vice-President, Academia Europaea