Trenger vi alternative pengesystemer?

Pengesystemene er kritisk infrastruktur i samfunnet. Hva koster det å drive dem? Og er det fornuftig med tanke på fremtidig samfunnssikkerhet å holde oss med ett eller flere alternative pengesystemer? Svein Ølnes og Arne Krokan innleder til debatt i dette møtet i seminarserien fra NTVA, Tekna og AE-Bergen Hub.

Møtet 12. mars er åpent for alle, og starter 16.30 i Auditorium 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.

Mer informasjon på UiBs nettsider.