Naturkrise mot klimakrise? Avveininger innen bærekraft

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer virker åpenbare når de undersøkes isolert, innser vi med nærmere undersøkelse at det er spenninger mellom ulike bærekraftsmål.
Professor Katja Enberg og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing innleder til debatt på møtet i NTVA, Tekna og Academia Europaea Bergens seminarserie 9. april kl.16.30 i Auditorium 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.
Mer informasjon på UiBs nettsider.