Biodegradability of plastics in the open environment

Will it stay or will it go? A webinar on biodegradable plastics

NORCE scientist Gunhild Bødtker is a working group member and an author on the SAPEA report «Biodegradability of plastics in the open environment».

The report and Dr. Bødtkers findings will be presented at a webinar on March 23rd, CET 01.30 – 03.00 PM, organised by Norce, NTVA, and the County Governor of Vestland County, with Academia Europaea Bergen Knowledge Hub as a co-host.

More detailed information below, in Norwegian, as the webinar will be in Norwegian. The webinar will be interesting for AE members in the Scandinavian language areas, with an interest in sustainability, agriculture, or biodegradable plastics.

Plast som er laget for å forsvinne: Webinar om bionedbrytbar plast

Bionedbrytbar plast som er laget for å forsvinne om den skulle ende opp i naturen kan være er en del av løsningen for å redusere opphoping av plast i miljøet. At en plast er bionedbrytbar betyr at mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp) er i stand til å omdanne den – i sin helhet – til CO2 og ny biomasse (dvs nye mikroorganismer).

Bionedbrytbar plast er tenkt brukt til produkter som har høy risiko for å havne i naturen, som fiskeutstyr, plastdeler i fyrverkeri eller plast som brukes i landbruket (f.eks. plastdekke på åker).

23. mars kl 13.30 arrangerer NORCE, NTVA, Forum Landbruksplast og Academia Europaea Bergen Knowledge Hub et webinar om bionedbrytbar plast.

Påmelding her.

Tema for webinaret vil være:

  • Hva er bionedbrytbar plast?
  • Hva skal til for at bionedbrytbar plast faktisk bionedbrytes i miljøet?
  • Hvilke effekter kan bionedbrytbar plast og bionedbrytningsprosessen ha på miljøet – for eksempel jordhelse?

Presentasjon ved seniorforsker Gunhild Bødtker i NORCE.

Informasjonen som blir gitt under webinaret er basert på en SAPEA rapport fra 2020 om bionedbrytbar plast i miljøet “Biodegradability of plastics in the open environment”.

En av utfordringene ved bruk av bionedbrytbar plast i Norge er vårt kalde klima. For å få mer innsikt i hvor lang tid det tar for bionedbrytbar plast å forsvinne under typisk norske betingelser, startet NORCE sammen med Akvariet i Bergen, HYDRA Marine Sciences og SAPEA, et forsøk på Akvariet i Bergen – les mer om forsøket på nettsiden BUILT TO BIODEGRADE. Under webinaret får dere vite mer om resultatene fra dette forsøket.

The Arctic Frontiers 2022 conference: Pathways

The Arctic Frontiers conference will take place on 08. May – 11. May 2022. The main theme of this year’s conference is “Pathways”. The conference is likely to be a hybrid conference solution with an in-person conference in Tromsø and a possibility of digital participation.

Arctic Frontiers Science conference is traditionally international and multidisciplinary, bringing together social sciences, humanities, physical and life sciences. The Arctic Frontiers Science is focusing on both fundamental and solution-oriented research with strong impact, which addresses growing societal challenges and needs in the Arctic region.

Visit the Arctic Frontiers official website.

SDG Conference Bergen

The topic of the SDG Conference Bergen 2022 is Ways of Knowing, Modes of Living: Dialogues across a fragmented Earth for the 2030 Agenda. The challenges and existential threats that underlie the sustainable development goals, demand action. How do we find new and innovative ways to develop sustainable actions rooted in the SDGs?

The fifth SDG Conference Bergen will take place 9-11 February. More information on the conference website.

Hordfast – de teknologiske utfordringene

Foredraget 16. november kl. 18.00, Høgskolen på Vestlandet, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Hordfast – de teknologiske utfordringene med verdens lengste flytebro.

Kryssing av den 500 meter dype og 5 kilometer brede Bjørnafjorden med bro: Øyvind Kongsvik Nedrebø, Øyvind Alexander Thiem og Stian Moe Johannesen fra Statens vegvesen forteller om utfordringer, utredninger og status i dag. Mer om foredraget her. Arrangementet er et samarbeid mellom NTVA Bergen, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

 

Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet

Hurdalsplattformen understreker at «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde». Samtidig tar den nye regjeringen kursen mot at vi i Norge skal jobbe med å nå de ambisiøse klimamålene.

Vår samarbeidspartner Arctic Frontiers inviterer 25. november til et seminar hvor vi gir gode eksempler på grønne løsninger fra næringslivet i Nord Norge og inviterer til drøfting om hvordan nordområdene kan bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi.

«Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet» arrangeres av de tre nordområdekonferansene, «Arctic Frontiers», «Kirkeneskonferansen» og «High North Dialogue». Med det signaliserer vi at vi i Nord Norge er sterkt med når det kommer til ny giv i nordområdesatsingen, og at vi vil bidra med Arktiske løsninger til det grønne skifte som vi alle skal gjennom.

Representanter fra spennende bedrifter i Nord Norge, NHO, LO, Forskningsrådet og unge med ståsted i nord deltar med innlegg og i dialoger. Påmelding til arrangementet 25. november kl 12.00 her.

Foredrag om høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart

19. oktober 2021 kl 19.00–20.30

Tjalve Svendsen som jobber i Prototech vil fortelle om prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Møtet arrangeres av NTVA Bergen, Tekna og Academia Europaea.

Møtet er åpent for alle og gratis. Vi serverer kveldsmat i etterkant av foredraget for de som vil ha (ca kl. 20.30). For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg via denne lenken. Foredraget starter kl. 19.00 og det er muligheter for spørsmål i etterkant.

 

Om foredraget

Det er i dag et betydelig og økende fokus på å redusere utslipp fra kommersiell skipsfart, blant annet drevet av strengere regelverk og mer ambisiøse mål for utslippsreduksjon, økende etterspørsel etter lavere karbonavtrykk for forbrukerprodukter, og økende CO2 -avgifter og endring i avgiftsregimer.

For å nå målene som er satt av IMO og andre vil det være nødvendig å implementere nye løsninger, drivstoff og teknologier, i tillegg til utstrakt bruk av eksisterende løsninger for energioptimalisering av fartøy. De siste årene har interessen og fokuset på lav- og nullutslipps drivstoff derfor økt betraktelig.

Mange ser på ammoniakk som et fremtidig drivstoff med spesielt stort potensial, da det ikke fører til CO2 utslipp og samtidig har relativt god energitetthet og greie lagringsforhold. En rekke pilotprosjekter er under oppføring, både knyttet til utvikling av oppstrøms verdikjede, samt relatert til demonstrasjoner i skip. Det pågående ShipFC-prosjektet er et ledende eksempel på dette, og omhandler installasjon av 2MW ammoniakk brenselcellesystem i Eidesviks «Viking Energy» offshore supply skip.

I presentasjonen vil vi diskutere mulighetene og barrierene for de nye løsningene som er under utvikling, og med særlig fokus på hvordan effektive og fuelfleksible høytemperatur brenselceller kan muliggjøre bruk av nye drivstoff og bidra til transformasjonen av maritim næring. En status for ShipFC-prosjektet og andre relevante aktiviteter vil bli gitt. Videre vil vi presentere videre planer for utvikling og kommersialisering av brenselcelleteknologien i Bergen.

Om foredragsholderen

Tjalve Svendsen har bakgrunn i teoretisk fysikk og energifysikk ved Universitetet i Bergen (MSc.), og har de siste åtte år jobbet som forsker og prosjektleder i Prototech med hovedfokus på prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Som styremedlem i Norsk Hydrogenforum jobber han også med å fremme hydrogen og hydrogenteknologier i Norge.

Alrek helseklynge – fremtidens helse- og omsorgsløsninger

NTVA Bergen arrangerer, i samarbeid med Tekna og Academia Europaea, sitt første fysiske møte i 2021 den 20. september om Alrek helseklynge og nybygget på Årstadvollen.

Alrek helseklynge i Bergen ble offisielt åpnet 13. oktober 2020. Helseklyngen har som mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

I nybygget knyttet til Helseklyngen finner vi blant annet Institutt for global helse og samfunn, deler av Det psykologiske fakultet, Høgskulen på Vestlandets e-helsearena i bygget som er proppfull av omsorgsteknologi der studenter og forskere kan boltre seg og Alrek legesenter. Universitetet i Bergen har opprettet Pandemisenteret, som er lokalisert i den nye bygget, og Helse Bergens Pandemiregister har også flyttet inn.

Partnere i helseklyngen er Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, VID vitenskapelige høgskole, Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, men av smittevernhensyn er antall deltagere begrenset til 50 personer.

Påmelding her.

På møtet vil vi få høre innlegg av:

Guri Rørtveit, instituttleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Nina Langeland, professor ved Klinisk institutt 2, UiB.

Les mer om arrangementet på NTVA sine hjemmesider.

Arrangører: NTVA Bergen, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Transitioning to new energy systems: What impact will it have on society and on our lives?

The most recent report of the IPCC, released in early August, was described by the UN as a ‘code red for humanity’. It states that climate change is widespread, rapid, and intensifying. The world now anticipates November’s global climate conference, COP26, to see how nations respond to this latest stark warning.

The energy transition is not just about new technologies and innovation. Our current lifestyles are also contributing to our energy and climate problems, and the move to different energy systems will impact on every one of us in society. Change has to be fair and inclusive. It requires public engagement and active participation across the whole of society.
What works, and how should it be done?

This webinar is organized by SAPEA and Academia Europaea, on October 11th CET 1400. Registration here.

Our panel of experts:

  • Professor Nebojsa Nakicenovic, Deputy Chair of the Group of Chief Scientific Advisors; Director of the World in 2050
  • Professor Benjamin Sovacool, Professor of Energy Policy, University of Sussex; Member of the SAPEA Working Group
  • Professor Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology and Risk; Director of the Understanding Risk Research Group, Cardiff University
  • Professor Eystein Jansen, Professor of Earth Sciences /Paleoclimatology, University of Bergen; Member of the Scientific Council of the European Research Council (ERC)

Chair: Professor Ole Petersen, Vice-President, Academia Europaea