2021 Nobel Prize in Physics goes to three members of Academia Europaea

The Nobel Prize 2021 in in Physics was awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences “for ground-breaking contributions to our understanding of complex physical systems”, to three members of Academia Europaea.

Professor Syukuro Manabe MAE, Professor Klaus Hasselmann MAE, and Professor Giorgio Parisi MAE

Professor Syukuro Manabe MAE, Professor Klaus Hasselmann MAE, and Professor Giorgio Parisi MAE.

The membership of the AE is delighted to congratulate our longstanding members Professor Syukuro Manabe, who was elected to the Earth and Cosmic Sciences section in 1994, Professor Klaus Hasselmann, one of the founding members of the Academy and member since 1988, elected to the Earth and Cosmic Sciences section, and Professor Giorgio Parisi who was elected to the Physics and Engineering Sciences section in 2009.

Professor Paolo Papale, the Chair of the Earth and Cosmic Sciences section writes:

“Prof. Syukuro Manabe and Prof. Klaus Hasselmann, both members of the Earth and Cosmic Sciences section of the Academia Europaea, are co-winners of the Nobel Prize in physics for their “physical modelling of the Earth’s climate, quantifying variability and reliably predicting global warming.

The Academia Europaea expresses its most sincere congratulations to them, for such an achievement crowning extraordinary brilliant careers in science.”

Professor Pavel Exner, the Chair of the Physics and Engineering Sciences section writes:

“The AE Physics & Engineering Section is proud that its member, Professor Giorgio Parisi, was awarded today the Nobel Prize for Physics. The citation says that he was honoured “for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales”. This brief description included a number of brilliant results in quantum field theory, statistical mechanics and dynamics complex systems concerning, for instance, QCD evolution equations for parton densities known by the names of Altarelli and Parisi, the exact solution of the Sherrington–Kirkpatrick model of spin glasses, or the Kardar–Parisi–Zhang equation describing dynamic scaling of growing interfaces. He also managed to explain effects both common and unusual, such as the whirling behaviour of starling flocks. Our sincere congratulations, Giorgio!”

This is the second time in two years that Academy members were awarded the Nobel Prize in Physics: Roger Penrose and Reinhard Genzel in 2020, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi in 2021.

Transitioning to new energy systems: recorded webinar

On 11 October, an international audience of 150 people joined our panel of experts to discuss the impact that moving away from fossil fuels to new energy sources may have on our lives.

This online event was organised by SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) and Academia Europaea. You’ll find an overview of the webinar and key points from the speakers below..

Overview
Energy transition is not just about new technologies and innovation. Our current lifestyles are also contributing to energy and climate problems, and the move away from fossil fuels towards different energy systems will impact on everyone in society.

Our panel of experts

Our panel of experts

Change has to be fair and inclusive. It requires public engagement and active participation across the whole of society. Addressing these issues is even more important given the context of the upcoming global climate conference, COP26, and Europe’s goal to meet net zero emission of greenhouse gases by 2050.

This webinar, chaired and moderated by Professor Ole Petersen MAE, Vice-President of Academia Europaea, saw our panel of experts discuss these critical issues and answer questions from the audience.

Speakers
Professor Nebojsa Nakicenovic MAE, Deputy Chair of the European Commission’s Group of Chief Scientific Advisors, provided the context for the webinar with an overview of the Scientific Opinion on ‘A systemic approach to the energy transition in Europe’ and highlighted its important message of “leaving no one behind”.

Our next two speakers were SAPEA Energy Working Group Members – Professor Diana Urge-Vorsatz MAE, Director of the Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy, Central European University; and Professor Benjamin Sovacool MAE, Professor of Energy Policy, University of Sussex. Using the SAPEA Evidence Review Report as a starting point, Professor Urge-Vorsatz discussed the inequalities in emissions across Europe and the value of avoided energy use. Professor Sovacool focused on the impact simple behaviour changes can have and the importance of balancing technological innovation and behaviour change for low-carbon transition.

Professor Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology and Risk, Cardiff University, emphasised how involving the whole of society will be critical in the energy transition and that successful behaviour change approaches to reduce energy consumption will require elements such as good communications, infrastructure change and investment, and that regulation may also be needed.

Professor Eystein Jansen MAE, Professor of Earth Sciences / Paleoclimatology, University of Bergen and Member of the Scientific Council of the European Research Council, referred to the recent IPCC report and the sense of urgency to act on climate change. He described the challenges he saw ahead, expressing his concern that by setting goals for net zero emission of greenhouse gases by 2050, we may postpone necessary short-term actions, given that emissions need go down now.

Foredrag om høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart

19. oktober 2021 kl 19.00–20.30

Tjalve Svendsen som jobber i Prototech vil fortelle om prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Møtet arrangeres av NTVA Bergen, Tekna og Academia Europaea.

Møtet er åpent for alle og gratis. Vi serverer kveldsmat i etterkant av foredraget for de som vil ha (ca kl. 20.30). For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg via denne lenken. Foredraget starter kl. 19.00 og det er muligheter for spørsmål i etterkant.

 

Om foredraget

Det er i dag et betydelig og økende fokus på å redusere utslipp fra kommersiell skipsfart, blant annet drevet av strengere regelverk og mer ambisiøse mål for utslippsreduksjon, økende etterspørsel etter lavere karbonavtrykk for forbrukerprodukter, og økende CO2 -avgifter og endring i avgiftsregimer.

For å nå målene som er satt av IMO og andre vil det være nødvendig å implementere nye løsninger, drivstoff og teknologier, i tillegg til utstrakt bruk av eksisterende løsninger for energioptimalisering av fartøy. De siste årene har interessen og fokuset på lav- og nullutslipps drivstoff derfor økt betraktelig.

Mange ser på ammoniakk som et fremtidig drivstoff med spesielt stort potensial, da det ikke fører til CO2 utslipp og samtidig har relativt god energitetthet og greie lagringsforhold. En rekke pilotprosjekter er under oppføring, både knyttet til utvikling av oppstrøms verdikjede, samt relatert til demonstrasjoner i skip. Det pågående ShipFC-prosjektet er et ledende eksempel på dette, og omhandler installasjon av 2MW ammoniakk brenselcellesystem i Eidesviks «Viking Energy» offshore supply skip.

I presentasjonen vil vi diskutere mulighetene og barrierene for de nye løsningene som er under utvikling, og med særlig fokus på hvordan effektive og fuelfleksible høytemperatur brenselceller kan muliggjøre bruk av nye drivstoff og bidra til transformasjonen av maritim næring. En status for ShipFC-prosjektet og andre relevante aktiviteter vil bli gitt. Videre vil vi presentere videre planer for utvikling og kommersialisering av brenselcelleteknologien i Bergen.

Om foredragsholderen

Tjalve Svendsen har bakgrunn i teoretisk fysikk og energifysikk ved Universitetet i Bergen (MSc.), og har de siste åtte år jobbet som forsker og prosjektleder i Prototech med hovedfokus på prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Som styremedlem i Norsk Hydrogenforum jobber han også med å fremme hydrogen og hydrogenteknologier i Norge.

Lise Øvreås is the new president of the DNVA

Professor Lise Øvreås has been elected new president of The Norwegian Academy of Science and Letters. She will be the third woman to hold this top position.

Lise Øvreås is the new president of the DNVA

Lise Øvreås is the new president of the DNVA. Photo: Eivind Senneset/UiB

Lise Øvreås is Professor of Geomicrobiology and Director of the Center for Sustainable Seas at the University of Bergen (UiB), and Professor II at UNIS. She has broad management experience and a strong national and international career.

– I greatly appreciate being elected president of the Academy, and I look forward to taking part in its further development, says Øvreås.

In her election speech, she mentioned sustainable change, scientific advice, and the promotion of free and independent research as some of her flagship issues for the Academy in the future.

Sustainability, the sea, and academia

Øvreås is educated at UiB and has, among other things, been vice dean for research at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. As director of Ocean Sustainability Bergen, scientific advice and the UN’s sustainability goals are two of her fields of experience.

She has been a member of the Academy of Sciences since 2013 and has previously been a board member and vice president. She represents Norway in the European Academy Science Advisory Council (EASAC) and is a member of the National Committee for the Year of Marine Research.

UiB Rector Margareth Hagen congratulates Lise Øvreås on an important position:

– The Academy of Sciences plays an important role in promoting science both in Norway and internationally, and Lise Øvreås, with her background in ocean and sustainability, is the right person to lead the academy further, says Hagen.

Third woman since 1857

Øvreås joins the leadership position in January 2022 and is elected for three years. She takes over from Hans-Petter Graver, UiO, who has been president since 2019. The president is also chairman of the board.

Øvreås is the third woman among 48 leaders in the Academy of Sciences since 1857. Her predecessors have been Professor Inger Moen (1998-2003) and Professor Kirsti Strøm Bull (2012-2015), both from the University of Oslo.

You can read this article, written by Åshild Nylund, in Norwegian here.

 

 

Alrek helseklynge – fremtidens helse- og omsorgsløsninger

NTVA Bergen arrangerer, i samarbeid med Tekna og Academia Europaea, sitt første fysiske møte i 2021 den 20. september om Alrek helseklynge og nybygget på Årstadvollen.

Alrek helseklynge i Bergen ble offisielt åpnet 13. oktober 2020. Helseklyngen har som mål å skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

I nybygget knyttet til Helseklyngen finner vi blant annet Institutt for global helse og samfunn, deler av Det psykologiske fakultet, Høgskulen på Vestlandets e-helsearena i bygget som er proppfull av omsorgsteknologi der studenter og forskere kan boltre seg og Alrek legesenter. Universitetet i Bergen har opprettet Pandemisenteret, som er lokalisert i den nye bygget, og Helse Bergens Pandemiregister har også flyttet inn.

Partnere i helseklyngen er Universitetet i Bergen, Bergen kommune, NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, VID vitenskapelige høgskole, Folkehelseinstituttet og Vestland fylkeskommune.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, men av smittevernhensyn er antall deltagere begrenset til 50 personer.

Påmelding her.

På møtet vil vi få høre innlegg av:

Guri Rørtveit, instituttleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Nina Langeland, professor ved Klinisk institutt 2, UiB.

Les mer om arrangementet på NTVA sine hjemmesider.

Arrangører: NTVA Bergen, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Transitioning to new energy systems: What impact will it have on society and on our lives?

The most recent report of the IPCC, released in early August, was described by the UN as a ‘code red for humanity’. It states that climate change is widespread, rapid, and intensifying. The world now anticipates November’s global climate conference, COP26, to see how nations respond to this latest stark warning.

The energy transition is not just about new technologies and innovation. Our current lifestyles are also contributing to our energy and climate problems, and the move to different energy systems will impact on every one of us in society. Change has to be fair and inclusive. It requires public engagement and active participation across the whole of society.
What works, and how should it be done?

This webinar is organized by SAPEA and Academia Europaea, on October 11th CET 1400. Registration here.

Our panel of experts:

  • Professor Nebojsa Nakicenovic, Deputy Chair of the Group of Chief Scientific Advisors; Director of the World in 2050
  • Professor Benjamin Sovacool, Professor of Energy Policy, University of Sussex; Member of the SAPEA Working Group
  • Professor Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology and Risk; Director of the Understanding Risk Research Group, Cardiff University
  • Professor Eystein Jansen, Professor of Earth Sciences /Paleoclimatology, University of Bergen; Member of the Scientific Council of the European Research Council (ERC)

Chair: Professor Ole Petersen, Vice-President, Academia Europaea