Vestlandet i et globalt perspektiv

I panelet Silje Skjelsvik, Pinar Heggernes, Ole R. Øvretveit og Tore Furevik. Debatten ble ledet av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen.

I panelet Silje Skjelsvik, Pinar Heggernes, Ole R. Øvretveit og Tore Furevik. Debatten ble ledet av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen.

Årets Rosendalsveko (9. – 11. august), med overskriften «Klima, energi, næring og bærekraft på Vestlandet» ble avsluttet med en paneldebatt over temaet «Vestlandet i et globalt perspektiv», et tema som også sammenfatter mange av diskusjonene fra konferansen som helhet.

Den avsluttende debatten ble ledet av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen. Se opptak av paneldebatten her. Den aktuelle debatten starter ved 01.02.30 inn i opptaket.

– Vestlandet har gode forutsetninger for å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, gjennom verdensledende forskningsmiljøer innen klima- og havforskning, vi har naturlige forutsetninger innen det marine og det maritime, og vi har levende industriklynger. Alt dette må bygges videre på dersom Vestlandet skal holde på sin posisjon, sa Eystein Jansen som innledning til debatten.

Vakre Rosendal dannet rammen for andre årgang av klimakonferansen Rosendalsveko.

Vakre Rosendal dannet rammen for andre årgang av klimakonferansen Rosendalsveko.

Panelet bestod av Silje Skjelsvik, gründer og initiativtaker til studentorganisasjonen «Om i morgen», Pinar Heggernes, prorektor ved UiB, Ole R. Øvretveit, daglig leder i tankesmien Initiativ Vest, og Tore Furevik, direktør ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling.

Noen av hovedpunktene fra panelet:

Silje Skjelsvik: Vi må sørge for at dagens løsninger ikke blir morgendagens problemer. Da må vi flytte subsidier fra fossil energi og over til fornybar energi. Verden vil ikke klare å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader, om ikke Vestland klarer det. La oss se det grønne skiftet med mulighetsbrillene på.

Pinar Heggernes: Nye teknologier kan være gode verktøy på veien mot en grønnere fremtid, i en region som alltid har vært internasjonalt orientert og der næringslivet viser evne til endring. Våre forskere driver med langsiktig forskning og ser på de lange linjene. Universitetet i Bergen har kontaktnett inn mot de beste forskningsmiljøene internasjonalt, og det kan også næringslivet dra nytte av.

Vestlandet i et globalt perspektiv»

Temaet «Vestlandet i et globalt perspektiv» sammenfattet mange av diskusjonene fra konferansen som helhet.

Ole R. Øvretveit: IPPC-rapporten, eller klimapanelets 6. hovedrapport, ble et utropstegn som viser at verden har dårlig tid. Oljeavhengigheten vår hemmer omstillingen. Verdens kapitalmarkeder blir stadig mer skeptiske til olje- og gass som investeringsobjekt. Oljeavhengigheten gir ikke bare et klimaproblem, men blir i økende grad også en økonomisk risiko. Omstillingen vil koste, også politisk. Vi har likevel gode kort på hånden, gjennom sterke teknologimiljøer og høy bærekrafts-kompetanse.

Tore Furevik: Et sentralt element for å få til det grønne skiftet er gode rammevilkår. Regionen vår har massevis av kompetanse, men denne benyttes i altfor stor grad til oljerelatert virksomhet. Fjorårets oljeskattepakke, og det at forskningsmidler fortsatt går til petroleumsforskning, bidrar til å binde opp de gode hodene i oljevirksomhet heller enn i omstilling. Jeg tror ikke på at begreper som flyskam, kjøttskam og dieselskam vil redde klimaet, slike begreper gir kun polarisering og støy. Samtidig må det bli dyrere å forurense, og det må bli enklere å leve miljøvennlig.