Foredrag om høytemperatur brenselceller for bærekraftig skipsfart

19. oktober 2021 kl 19.00–20.30

Tjalve Svendsen som jobber i Prototech vil fortelle om prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Møtet arrangeres av NTVA Bergen, Tekna og Academia Europaea.

Møtet er åpent for alle og gratis. Vi serverer kveldsmat i etterkant av foredraget for de som vil ha (ca kl. 20.30). For at vi skal kunne beregne mat må du registrere deg via denne lenken. Foredraget starter kl. 19.00 og det er muligheter for spørsmål i etterkant.

 

Om foredraget

Det er i dag et betydelig og økende fokus på å redusere utslipp fra kommersiell skipsfart, blant annet drevet av strengere regelverk og mer ambisiøse mål for utslippsreduksjon, økende etterspørsel etter lavere karbonavtrykk for forbrukerprodukter, og økende CO2 -avgifter og endring i avgiftsregimer.

For å nå målene som er satt av IMO og andre vil det være nødvendig å implementere nye løsninger, drivstoff og teknologier, i tillegg til utstrakt bruk av eksisterende løsninger for energioptimalisering av fartøy. De siste årene har interessen og fokuset på lav- og nullutslipps drivstoff derfor økt betraktelig.

Mange ser på ammoniakk som et fremtidig drivstoff med spesielt stort potensial, da det ikke fører til CO2 utslipp og samtidig har relativt god energitetthet og greie lagringsforhold. En rekke pilotprosjekter er under oppføring, både knyttet til utvikling av oppstrøms verdikjede, samt relatert til demonstrasjoner i skip. Det pågående ShipFC-prosjektet er et ledende eksempel på dette, og omhandler installasjon av 2MW ammoniakk brenselcellesystem i Eidesviks «Viking Energy» offshore supply skip.

I presentasjonen vil vi diskutere mulighetene og barrierene for de nye løsningene som er under utvikling, og med særlig fokus på hvordan effektive og fuelfleksible høytemperatur brenselceller kan muliggjøre bruk av nye drivstoff og bidra til transformasjonen av maritim næring. En status for ShipFC-prosjektet og andre relevante aktiviteter vil bli gitt. Videre vil vi presentere videre planer for utvikling og kommersialisering av brenselcelleteknologien i Bergen.

Om foredragsholderen

Tjalve Svendsen har bakgrunn i teoretisk fysikk og energifysikk ved Universitetet i Bergen (MSc.), og har de siste åtte år jobbet som forsker og prosjektleder i Prototech med hovedfokus på prosjekter knyttet til brenselcellesystemer for maritim bruk. Som styremedlem i Norsk Hydrogenforum jobber han også med å fremme hydrogen og hydrogenteknologier i Norge.

Transitioning to new energy systems: What impact will it have on society and on our lives?

The most recent report of the IPCC, released in early August, was described by the UN as a ‘code red for humanity’. It states that climate change is widespread, rapid, and intensifying. The world now anticipates November’s global climate conference, COP26, to see how nations respond to this latest stark warning.

The energy transition is not just about new technologies and innovation. Our current lifestyles are also contributing to our energy and climate problems, and the move to different energy systems will impact on every one of us in society. Change has to be fair and inclusive. It requires public engagement and active participation across the whole of society.
What works, and how should it be done?

This webinar is organized by SAPEA and Academia Europaea, on October 11th CET 1400. Registration here.

Our panel of experts:

  • Professor Nebojsa Nakicenovic, Deputy Chair of the Group of Chief Scientific Advisors; Director of the World in 2050
  • Professor Benjamin Sovacool, Professor of Energy Policy, University of Sussex; Member of the SAPEA Working Group
  • Professor Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology and Risk; Director of the Understanding Risk Research Group, Cardiff University
  • Professor Eystein Jansen, Professor of Earth Sciences /Paleoclimatology, University of Bergen; Member of the Scientific Council of the European Research Council (ERC)

Chair: Professor Ole Petersen, Vice-President, Academia Europaea