Kjernekraft og bærekraft

Er kjernekraft nødvendig for å unngå global oppvarming og samtidig sikre stabil og tilstrekkelig energiforsyning? NTVA, Tekna og Academia Europaea inviterer til foredrag om behovet for kjernekraft og om nyere reaktorteknologi.

Foredrag 14. februar kl 19.00–20.30, Høgskulen på Vestlandet, Kronstad, 1. etasje i M-bygget.

Arrangører: NTVA i samarbeid med Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

Det er en økende erkjennelse av at overgangen til et globalt samfunn tilnærmet fritt for fossil energiforsyning ikke er mulig uten massiv oppbygging av kjernekraft. Som et resultat av dette er nye reaktorteknologier under utvikling i et hundretalls ulike internasjonale virksomheter hvor små kjernekraftverk planlegges å kunne leveres fra samlebånd. I vårt naboland Sverige har Riksdagen nylig vedtatt en opptrappingsplan for kjernekraftverk. Selv i vårt skrint befolkede fedreland kan det bli svært vanskelig å gjennomføre et grønt energiskifte om ikke kjernekraft blir en vesentlig del av energimiksen.

På møtet vil Jan Petter Hansen (UiB/NHH) innlede med en analyse av påstanden om at kjernekraft virkelig er helt nødvendig om vi skal nå de internasjonale bærekraftsmålene. Deretter vil Lars Jorgensen (CEO) og Niels Berger (CFO) fra ThorCon (thorconpower.com) presentere ThorCons reaktorteknologi og beskrive hvordan den skal anvendes i et energiforsyningsprosjekt i Indonesia. De vil presentere utformingen av selskapet sin saltsmeltereaktor som er under utarbeidelse. Denne planlegges rettet mot det globale markedet, der målet er å kunne konkurrere direkte med kull og LNG på kostnader, skalerbarhet og etableringstid.