Rosendalsveko

Årets Rosendalsveko finner sted 5. – 6. august 2024:

Måndag 5. august:

 • Velkomst ved Vegard Bjørnevik (ordførar i Kvinnherad) Thea Vaage (styreleiar Folgefonnsenteret), Nils Gunnar Kvamstø (direktør Havforskingsinstituttet) og Margareth Hagen (rektor UiB)
 • Klima og natur i ei turbulent verd. Panelsamtale moderert av Frøy Gudbrandsen (VG)
 • Klima og ekstremvér. Innlegg frå forskarar ved UiB/Bjerknessenteret
 • Lunsj
 • Klimarisiko og naturbaserte løysingar. Fagleg innleiing av Siri Haugum (Lyngheisenteret) og Brigt Samdal (NVE), med påfølgende panelsamtale med Hans Inge Myrvold (SP), Une Bastholm (MDG), Terje Halleland (FRP) og Linda Merkesdal (AP).
 • Ekstremvér og beredskap. Fagleg innlegg ved Carlo Aall (Vestforsk) og panelsamtale moderert av Endre Iversen (Norge/Climatefutures)
 • Uteaktivitetar
 • Middag på Baroniet Rosendal

Tysdag 6. august

 • Korleis står det til med fjordane våre? Faglege innlegg (HI) og panelsamtale med Kjell Kvingedal (miljødirektør Statsforvaltaren), Sylvia Frantzen (HI) og Sondre Eide (Eide fjordbruk) moderert av Mari Myksvoll (HI/Bjerknes)
 • Vestlandet som foregangsregion for berekraftig havnæring. Innlegg av Bård Sandal (VFK) og Aslak Sverdrup (Innovasjon Norge) med påfølgande panelsamtale.
 • Vestlandske vegval – korleis lagar vi eit robust og berekraftig samfunn? Innlegg frå forskarar ved UiB/CET, paneldebatt og spørsmål frå salen
 • Lunsj
 • Framtidas turisme i Hardangerregionen. Innleiing om Berekraftig reiseliv ved Anna Maria Urbaniak-Brekke og Carlo Aall (Vestforsk) og deretter korte innlegg frå lokale aktørar og påfølgande panelsamtale med Peter Haugan (HI) Vegard Bjørnevik (ordførar Kvinnherad) og Timo Knock (ordførar Eidfjord).

Mer informasjon på Folgefonnsenterets nettsider.