Hvordan får vi den beste og mest treffsikre politikken?

Mange gjør det annerledes enn Norge. Hvorfor?

Eystein Jansen er akademisk direktør for Academia Europaea Bergen Knowledge Hub.

Eystein Jansen er akademisk direktør for Academia Europaea Bergen Knowledge Hub.

Av Eystein Jansen, akademisk direktør for Academia Europaea Bergen Knowledge Hub.

Vi lever i en tid med mye usikkerhet. Det er vanskelig å skille fakta fra feilinformasjon, og internett gjør at det er vanskelig å skille mellom forskjellige oppfatninger som kan bruke forskning som argument for ulike politikkalternativ.

Særlig er dette merkbart i miljø- og klimapolitikken, i helsepolitikken, mat-og landbrukspolitikken og i spørsmål knyttet til bioteknologi. Spørsmålet blir da om vi har et system som greier å sortere fakta fra skeivinformasjon og om politikerne har et system rundt seg der de får mest mulig uavhengig informasjon før beslutninger tas.

Ofte hører vi at beslutninger er tatt på bakgrunn av faglige råd, men hvor uavhengig er disse? I Norge har departementene sine faginstanser, ofte forvaltningsinstitutt og lignende som brukes aktivt. I mange andre land har man kommet til at dette ikke gir tilstrekkelig uavhengighet i komplekse spørsmål, og bruker vitenskapsakademiene for å sikre uavhengige prosesser for å frembringe faktagrunnlag for politikkutviklingen.

EU har opprettet SAM (Scientific Advice Mechanism) for dette forholdet, og har en gruppe uavhengige vitenskapelige rådgivere som gir faglige innspill til politikk. Rådgiverne kan på eget initiativ eller på oppdrag fra EU-kommisjonen be vitenskapsakademiene i Europe om å utvikle et faktagrunnlag på et felt som er uklart og som trenger politikk.

SAPEA MASOS frontpage

SAPEAs nyligste rapport, “Making sense of science”, om tilgangen på forskningsbasert politikkrådgivning.

Dette skjer i prosjektet SAPEA, der de europeiske akademiene er medlemmer. Disse, som består av fremragende forskere, er helt uavhengige av myndighetene, og faren for bindinger bli mindre.

Systemet har fått frem faggrunnlag for politikk på en rekke områder. Slik får man et uavhengig faglig grunnlag, som de vitenskapelige rådgiverne kan bruke inn mot politikkutformingen. Systemet ser ut til å virke!

Burde ikke Norge etablere noe tilsvarende? I Finland har man nå utviklet en lignende ordning, med gode resultat. Politikken blir bedre, og den får større legitimitet med et slikt system. Hva holder oss tilbake?

På møtet “Forskningsbasert politikk?” (Facebook) på Litteraturhuset i Oslo den 4. november får vi høre fra europeiske eksperter om hvordan politikkutforming kan bli mest mulig i tråd med faglig kunnskap og være vitenskapsbasert, og vi får høre om hvordan norske akademikere og politikere tenker om den norske situasjonen og annerledesheten her i landet.

 

 

The Bergen Hub Director: Collaboration on marine, maritime and polar affairs.

“We live at times of confusion whereby scientific knowledge as a basis for policies is under threat. A hub like this can be one avenue for disseminating research based information.” Eystein Jansen is the new Academic Director of Academia Europaea in the Bergen Knowledge Hub.

Eystein Jansen holds his position as professor at the Department of Earth Science, having previously led the Bjerknes Centre for Climate Research for 13 years. He is still active in the centre, as well as in the new Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) at University of Bergen.

As the academic director of the Hub, Eystein Jansen is responsible for establishing links between academics and society in areas of societal relevance and interest. In Bergen the focus is on marine, maritime and polar affairs, including the Nordic societal model, and energy and sustainability with a Nordic perspective.

Eystein Jansen is the new Academic Director of Academia Europaea in the Bergen Knowledge Hub

Activities for the Nordic members and policy holders in Europe
Working with the hub means production of scientific plans and programming, leading to activities and events, for the AE members in the Nordic region.

“We aim to establish activities in support of science advice, whereby independent academic insights are used to help develop policies both in Europe and in Norway,” says Eystein Jansen.

In june 2018 the first local meeting was held. And soon there will be events involving Europe´s marine research policies and issues in the transformation to renewable energy supply.

Nordic input for the European Commission
So far there is no specified time limit for the Hub. The Hub is a small organisation with a limited budget, so the capacity is limited.  However, Jansen is optimistic.

“As long as we are successful in developing the Hub, and enjoy ourselves doing it, we can go on for several years. I hope that within one or two years we have established ourselves as a hub for collaboration in the science advice mechanisms of the European Commission, also in collaboration with national academies in Norway and the Nordic region,” the new director states.