Trenger vi alternative pengesystemer? Se presentasjonene fra foredraget.

NTVA, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen arrangerte nylig foredrag og debatt om alternative pengesystemer med Svein Ølnes og Arne Krokan. Lenke til presentasjon fra foredraget er tilgjengalig fra NTVA nettsiden.

Foredrag og debatt om alternative pengesystemer med Svein Ølnes og Arne Krokan.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen arrangerte nylig foredrag og debatt om alternative pengesystemer med Svein Ølnes og Arne Krokan. Foto: Unsplash

Pengesystemene er kritisk infrastruktur i samfunnet. Selv om vi har verdens mest effektive systemer for pengeoverføring, er denne infrastrukturen også beheftet med sårbarhet. Det blir fort synlig når Vipps og BankId er ute av drift. Og hva hadde skjedd om selve oppgjørssentralen ble satt ut av drift for eksempel på grunn av manglende tilgang til elektrisitet?

Systemene har også andre sårbarheter fordi bankene jo ikke er i besittelse av alle pengene vi “har satt inn”. De er avhengige av vår tillit, at ikke alle sammen samtidig vil ønske å ta ut pengene sine, for at dagens system skal fungere etter intensjonen. Det var denne tilliten som knekte et par amerikanske banker sist år. Så hva er alternativene? Hva koster det å drive dem? Og er det fornuftig med tanke på fremtidig samfunnssikkerhet å holde oss med ett eller flere alternative pengesystemer?

Foredragsholdere på dette seminaret var Svein Ølnes og Arne Krokan. Svein Ølnes, tidligere forsker Vestlandsforskning, har over 20 års erfaring som prosjektleder for ulike IT-prosjekter. Han har fulgt Bitcoin og kryptovaluta siden 2011 og publisert en rekke artikler om emnet. Arne Krokan, professor emeritus i økonomi og ledelse ved NTNU, er også forfatter. Han har skrevet en rekke bøker om det digitale skiftet, den siste med tittelen HOMO APPIENS.

Les mer på NTVAs hjemmeside. Nederst i teksten finnes også lenke til presentasjonen fra foredraget.