Hordfast – de teknologiske utfordringene

Foredraget 16. november kl. 18.00, Høgskolen på Vestlandet, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Hordfast – de teknologiske utfordringene med verdens lengste flytebro.

Kryssing av den 500 meter dype og 5 kilometer brede Bjørnafjorden med bro: Øyvind Kongsvik Nedrebø, Øyvind Alexander Thiem og Stian Moe Johannesen fra Statens vegvesen forteller om utfordringer, utredninger og status i dag. Mer om foredraget her. Arrangementet er et samarbeid mellom NTVA Bergen, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.

 

Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet

Hurdalsplattformen understreker at «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde». Samtidig tar den nye regjeringen kursen mot at vi i Norge skal jobbe med å nå de ambisiøse klimamålene.

Vår samarbeidspartner Arctic Frontiers inviterer 25. november til et seminar hvor vi gir gode eksempler på grønne løsninger fra næringslivet i Nord Norge og inviterer til drøfting om hvordan nordområdene kan bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi.

«Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet» arrangeres av de tre nordområdekonferansene, «Arctic Frontiers», «Kirkeneskonferansen» og «High North Dialogue». Med det signaliserer vi at vi i Nord Norge er sterkt med når det kommer til ny giv i nordområdesatsingen, og at vi vil bidra med Arktiske løsninger til det grønne skifte som vi alle skal gjennom.

Representanter fra spennende bedrifter i Nord Norge, NHO, LO, Forskningsrådet og unge med ståsted i nord deltar med innlegg og i dialoger. Påmelding til arrangementet 25. november kl 12.00 her.