Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet

Hurdalsplattformen understreker at «Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde». Samtidig tar den nye regjeringen kursen mot at vi i Norge skal jobbe med å nå de ambisiøse klimamålene.

Vår samarbeidspartner Arctic Frontiers inviterer 25. november til et seminar hvor vi gir gode eksempler på grønne løsninger fra næringslivet i Nord Norge og inviterer til drøfting om hvordan nordområdene kan bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi.

«Arktiske løsninger for Det Grønne Skiftet» arrangeres av de tre nordområdekonferansene, «Arctic Frontiers», «Kirkeneskonferansen» og «High North Dialogue». Med det signaliserer vi at vi i Nord Norge er sterkt med når det kommer til ny giv i nordområdesatsingen, og at vi vil bidra med Arktiske løsninger til det grønne skifte som vi alle skal gjennom.

Representanter fra spennende bedrifter i Nord Norge, NHO, LO, Forskningsrådet og unge med ståsted i nord deltar med innlegg og i dialoger. Påmelding til arrangementet 25. november kl 12.00 her.