Frå berekraftsmål til lufta kledning

Neste NTVA/Academia Europaea/Tekna-møte i Bergen er tirsdag 21. mars kl 1900 på HVL Kronstad.

FN sine berekraftsmål og den nyleg signerte Naturavtalen set stramme rammer for korleis samfunnet kan og bør utviklast dei neste tiåra. Samtidig vil demografiutviklinga og endra energi- og ressurstilgang gje oss utfordringar. Korleis kan byggenæringa møte desse utfordringane, og kva vil vere mogelege løysingar som ei samla byggenæring kan stille seg bak?

Førsteamanuensis i byggeteknikk ved Høgskulen på Vestlandet Anders-Johan Almås innleiar og reflekterer rundt dei overordna måla, barrierar, grønvasking og tekniske løysingar. Møt opp for fagleg påfyll og diskusjon!

Meir informasjon i UiB kalender.

Påmelding her.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen!

Vær ute i god tid, da ytterdøren til bygget vil være stengt når foredraget starter kl. 19.00.

Arrangører: Tekna Bergen, i samarbeid med NTVA og Academia Europaea Bergen.

Finn frem: Campus Kronstad, 1. etg., M-inngangen