IMG_7393

Vestlandet i et globalt perspektiv»

Temaet «Vestlandet i et globalt perspektiv» sammenfattet mange av diskusjonene fra konferansen som helhet.