Ny «ungdoms-camp» innleder årets Rosendalsveko

Rosendalsveko går av stabelen for andre gang 9. – 11. august, med «Klima, energi, næring og bærekraft på Vestlandet» som hovedtema. I år er arrangementet utvidet med Rosendalshelga i forkant av uken.

Rosendalsveko arrangeres for andre gang i år, innledet av nykommeren Rosendalshelga, som kan beskrives som en "student-camp".

Rosendalsveko arrangeres for andre gang i år, innledet av nykommeren Rosendalshelga, som kan beskrives som en “student-camp”. Her fra arrangement i fjor. Foto: Kerim Hestnes Nisancioglu.

– Det vi så i fjor, var at noen av de mest spennende diskusjonene kom når studenter utfordret politikere, næringsliv og akademikere. Derfor legger vi i år opp til en helg for studentene i forkant av uken, i samarbeid med studentorganisasjonen Om i morgen.

Kerim Hestnes Nisancioglu leder Rosendalsveko. Til daglig er han klimaforsker ved UiB/Bjerknes.

Kerim Hestnes Nisancioglu leder Rosendalsveko. Til daglig er han klimaforsker ved UiB/Bjerknes.

Temaene de jobber med i helgen vil de øvrige deltakerne bli utfordret på under første dag av Rosendalsveko, forklarer programkomiteens Kerim Hestnes Nisancioglu (til daglig klimaforsker ved UiB/Bjerknes).

Studentorganisasjonen Om i morgen har selv lagt opp programmet for Rosendalshelga. Tema for workshop’en lørdag er «Hvordan kan vi best utnytte den lange kystlinjen vår?» (kan bli endret). Dette skal resultere i konkrete løsningsforslag.

Både Academia Europaea Bergen Knowledge Hub (AE-Bergen) og UiB er bidragsytere til Rosendalsveko. Bidraget fra AE-Bergen går spesifikt til Rosendalshelga og deltakelse for studentene fra Om i morgen.

Studentene vil utfordre

– Jeg er overbevist om at når studentene har jobbet med tema rundt det grønne skiftet i helgen, så vil de finne gode problemstillinger som utfordrer politikere, næringsliv og akademikere, legger Kerim Hestnes til.

– Et av temaene våre er «Lykkes Vestlandet – lykkes Norge». Jeg mener virkelig at ressursene og aktiviteten på Vestlandet tilsier at det faktisk er slik om Vestlandet lykkes, så lykkes Norge. Dersom vi finner de bærekraftige løsningene så vil vår tilgang på kraft og ressurser gjøre at vi kan lede an i det grønne skiftet.

Panelsamtalen «Vestlandet i et globalt perspektiv» blir moderert av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen. Debatten foregår på avsluttende dag av Rosendalsveko, onsdag 11. august.

Panelsamtalen «Vestlandet i et globalt perspektiv» blir moderert av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen.

– At Rosendalsveko retter seg mot både politikere, næringsliv og akademia gjør at det kan ligge et godt kunnskapsgrunnlag bak våre løsningsforslag, og det trenger vi studentene til å hjelpe oss med, sier Kerim Hestnes.

Panelsamtalen «Vestlandet i et globalt perspektiv» blir moderert av vitenskapelig leder i AE-Bergen, Eystein Jansen. Blant paneldeltakerne er Margareth Hagen, rektor ved UiB. Debatten foregår på avsluttende dag av Rosendalsveko, onsdag 11. august.

Studentorganisasjonen Om i morgen ble startet i 2019 ved mat-nat fakultetet ved UiB, med studenter på klima, atmosfære og havfysikk som initiativtakere. Etter hvert har medlemsmassen blitt mye mer tverrfaglig. Nå er det også studenter fra blant annet sammenliknende politikk, psykologi, juss og økonomi i tillegg til naturvitenskapelige fagfelt med i Om i morgen.

Tore Furevik i samtale Silje Skjelsvik fra Om i morgen under Rosendalsveko i fjor.

Tore Furevik i samtale Silje Skjelsvik fra Om i morgen under Rosendalsveko i fjor.

Liv Svenningsson Krogstad og Tilda Totland Persson i Om i morgen mener at tverrfagligheten har blitt en styrke for organisasjonen.

– Tverrfaglighet gir oss mulighet til å jobbe hverandre gode på områder man kanskje ikke er så godt kjent med i utgangspunktet. Det gjør at vi får inn ulike meninger og bakgrunner som vi kan ta med i videre arbeid. Den viktigste kilden til erfaring og læring er å delta i organisasjoner som jobber med det du engasjerer deg i, sier Tilda Totland Persson.

Medlemmene i Om i morgen har selv lagt opp programmet for Rosendalshelga.

Tilda Totland Persson Liv Svenningsson Krogstad i Om i morgen har vært med å lage programmet for Rosendalshelga.

Tilda Totland Persson Liv Svenningsson Krogstad i Om i morgen har vært med å lage programmet for Rosendalshelga.

– Vi har lagt vekt på at deltakerne skal lære noe og dra fra Rosendal med kunnskap og ideer, samt utfordre seg selv til å finne løsninger på klimautfordringer. Vi synes også det er viktig at deltakerne har det kjekt sosialt, og får tid til å bli kjent med hverandre og knytte nettverk. Programmet består blant annet av innlegg fra Renate Nedregård (ny leder i Klimapartnere Vestland) og Kerim Hestnes Nisancioglu, forklarer Liv og Tilda.

De tror at mange av ungdommene fra helge-campen vil få med seg flere av arrangementene også når selve Rosendalsveko begynner på mandagen.