Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA), Tekna og Academia Europaea inviterer til foredrag

Ny teknologi endrer media

Falske nyheter. Forsider styrt av algoritmer. Robotjournalister. Kunstig intelligens og stemmestyring. Ansvarlig redaktør, direktør Gard Steiro forteller i denne forelesningen hvordan VG skal møte fremtiden.

Norske redaktører bekymrer seg ikke lenger bare for fallende opplag. Nye teknologiske skift er i ferd med å endre både mediebransjen og journalistikken fullstendig. Midt i denne stormen står VG. Tabloidavisen ligger helt i front i den digitale utviklingen. Ansvarlig redaktør Gard Steiro forteller hvordan VG skal møte fremtiden.

Det ble satt av tid til påfølgende spørsmål fra salen. Geir Anton Johansen fra NTVA, og dekan fra Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved HVL, var ordstyrer.

Tid: Tirsdag 27. november 2018 kl. 19:00-20:30.
Sted: Universitetetsaulaen i Bergen

Arrangementet var åpent for alle interesserte.