Biodegradability of plastics in the open environment

Will it stay or will it go? A webinar on biodegradable plastics

NORCE scientist Gunhild Bødtker is a working group member and an author on the SAPEA report «Biodegradability of plastics in the open environment».

The report and Dr. Bødtkers findings will be presented at a webinar on March 23rd, CET 01.30 – 03.00 PM, organised by Norce, NTVA, and the County Governor of Vestland County, with Academia Europaea Bergen Knowledge Hub as a co-host.

More detailed information below, in Norwegian, as the webinar will be in Norwegian. The webinar will be interesting for AE members in the Scandinavian language areas, with an interest in sustainability, agriculture, or biodegradable plastics.

Plast som er laget for å forsvinne: Webinar om bionedbrytbar plast

Bionedbrytbar plast som er laget for å forsvinne om den skulle ende opp i naturen kan være er en del av løsningen for å redusere opphoping av plast i miljøet. At en plast er bionedbrytbar betyr at mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp) er i stand til å omdanne den – i sin helhet – til CO2 og ny biomasse (dvs nye mikroorganismer).

Bionedbrytbar plast er tenkt brukt til produkter som har høy risiko for å havne i naturen, som fiskeutstyr, plastdeler i fyrverkeri eller plast som brukes i landbruket (f.eks. plastdekke på åker).

23. mars kl 13.30 arrangerer NORCE, NTVA, Forum Landbruksplast og Academia Europaea Bergen Knowledge Hub et webinar om bionedbrytbar plast.

Påmelding her.

Tema for webinaret vil være:

  • Hva er bionedbrytbar plast?
  • Hva skal til for at bionedbrytbar plast faktisk bionedbrytes i miljøet?
  • Hvilke effekter kan bionedbrytbar plast og bionedbrytningsprosessen ha på miljøet – for eksempel jordhelse?

Presentasjon ved seniorforsker Gunhild Bødtker i NORCE.

Informasjonen som blir gitt under webinaret er basert på en SAPEA rapport fra 2020 om bionedbrytbar plast i miljøet “Biodegradability of plastics in the open environment”.

En av utfordringene ved bruk av bionedbrytbar plast i Norge er vårt kalde klima. For å få mer innsikt i hvor lang tid det tar for bionedbrytbar plast å forsvinne under typisk norske betingelser, startet NORCE sammen med Akvariet i Bergen, HYDRA Marine Sciences og SAPEA, et forsøk på Akvariet i Bergen – les mer om forsøket på nettsiden BUILT TO BIODEGRADE. Under webinaret får dere vite mer om resultatene fra dette forsøket.