Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA), Tekna og Academia Europaea inviterer til foredrag

Ny teknologi endrer media

Falske nyheter. Forsider styrt av algoritmer. Robotjournalister. Kunstig intelligens og stemmestyring. Ansvarlig redaktør, direktør Gard Steiro forteller i denne forelesningen hvordan VG skal møte fremtiden.

Norske redaktører bekymrer seg ikke lenger bare for fallende opplag. Nye teknologiske skift er i ferd med å endre både mediebransjen og journalistikken fullstendig. Midt i denne stormen står VG. Tabloidavisen ligger helt i front i den digitale utviklingen. Ansvarlig redaktør Gard Steiro forteller hvordan VG skal møte fremtiden.

Det er satt av tid til påfølgende spørsmål fra salen. Geir Anton Johansen fra NTVA, og dekan fra Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved HVL, vil være ordstyrer.

Tid: Tirsdag 27. november kl. 19:00-20:30. Deretter serveres det middag i Cafe Christie.
Sted: Universitetetsaulaen i Bergen

De som vil delta på måltidet etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen torsdag 22. november. Måltidet dekkes av arrangørene.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.